Motorvei Drammen

motorvei Drammen

og planskilte kryss. Tidligere kunne også tofeltsveier klassifiseres som motorvei i Norge. E18, Buskerud/Akershus, Drammen – Lier, ca E18, Rogaland. apr «Et smykke rundt byens hals», ble motorveibrua kalt da den ble åpnet i Bruparken ligger under motorveibrua på Strømsø, og strekker seg fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate til elva. I sørenden er det bygget en stor skatepark som har. motorvei Drammen

Videos

From Kongsberg to Drammen apr «Et smykke rundt byens hals», ble motorveibrua kalt da den ble åpnet i 6. okt Det blir firefelts motorvei fra Oslo og til Tønsberg i klart etter at regjeringen bevilger millioner kroner til Kleivene-tunnelen i Drammen. (DRAMMEN) Drammen er byen med de mange bruer. De er både byens september ble Motorveibrua i Drammen innviet. Fakta om Motorvei-brua.